Privacyverklaring

Covid 19 Protocol

Aanvullende maatregelen ivm Covid-19 
Omdat het Covid-19 virus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. 
U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

Algemeen:
-Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan. Ik doe dat ook  vlak voor de daadwerkelijke afspraak om te checken of er iets is veranderd;
-Ik plan mijn afspraken zo dat er een ruime tijd zit tussen de afspraken. U komt zo geen andere cliënten tegen en er is voldoende tijd om de praktijk in orde te maken voor de volgende cliënt;
-Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met zeep;
Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en (arm)leuningen schoongemaakt. 


Voor u:
-Neem zelf twee grote handdoeken mee;
-Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
-Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;
Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met mij op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

De behandeling:
-Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
-Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt;

Regels waar we ons aan houden voor uw en mijn gezondheid

-Geef geen handen;
-Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
-Handen wassen na toiletbezoek;
-Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
-Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
-Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar
-Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw elleboog;
Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
-Betaal bij voorkeur digitaal;

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Privacy Verklaring

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik , na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig  omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete  toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing,
 • Een deel van de persoonsgegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist,  20 jaar bewaard.

 • Privacy op de Zorgnota
  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals “natuurgeneeskundig consult” of “reflexzonetherapie”
 • de kosten van het consult